Szkoła Podstawowa nr 21 im.Króla Władysława Jagiełły w Sosnowcu

"Tyle jesteś wart, ile możesz dać drugiemu człowiekowi". J. Korczak

REKRUTACJA 2018/2019

1 marca 2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do 1 klasy szkoły podstawowej. W linkach zamieszczonych poniżej znajdują się informacje dotyczące rekrutacji.

  • Link do uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na sosnowieckim BIP http://bip.um.sosnowiec.pl/Article/get/id,531904.html
  • Link do harmonogramu rekrutacji zamieszczonego na miejskim serwisie

http://www.sosnowiec.pl/miasto/aktualnosci/k1,5,edukacja/

id,13992,nie_wiesz_kiedy_zapisac_dziecko_do_szkoly_i_przedszkola_zapoznaj_sie_z_harmonogramem.htm

W załączonych poniżej plikach  znajdują się formularze. Zgodnie  z zasadami rekrutacji,  każdy rodzic jest zobowiązany do złożenia w sekretariacie dokumentu(potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I).

OŚWIADCZENIE WOLI

ZGŁOSZENIE DZIECKA Z OBWODU SZKOŁY/ WNIOSEK DZIECKA 6-LETNIEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY

HARMONOGRAM REKRUTACJI