Szkoła Podstawowa nr 21 im.Króla Władysława Jagiełły w Sosnowcu

"Tyle jesteś wart, ile możesz dać drugiemu człowiekowi". J. Korczak

Rekrutacja

 

W załączniku znajduje się treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca nr 282 z dnia 3kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym oraz druki do wykorzystania podczas rekrutacji. Jednocześnie informujemy, że kryteria rekrutacji zostały ustalone w Uchwale Rady Miejskiej nr 568/XLIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r., z której treścią można zapoznać się pod adresem: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/2037/akt.pdf

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca

Rekrutacja do klasy I  na rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się w dniu 03.03.2017r. W załączonych poniżej plikach  znajdują się formularze. Zgodnie  z zasadami rekrutacji,  każdy rodzic jest zobowiązany do złożenia w sekretariacie dokumentu(potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I).

Zgłoszenie dziecka do 1 klasy/ wniosek sześciolatka zamieszkującego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 spoza obwodu

  Potwierdzenie woli zapisu dziecka