Szkoła Podstawowa nr 21 im.Króla Władysława Jagiełły w Sosnowcu

"Tyle jesteś wart, ile możesz dać drugiemu człowiekowi". J. Korczak

Historia Szkoły

Szkoła - jak wskazują dokumenty historyczne liczy sobie już ponad  100 lat. W tym miejscu zamieszczone są tylko niektóre z nich:

 • 9 III 1905 r. "Katalog główny" wraz z wykazem klasyfikacyjnym na rok 1904/05 świadczą o początkach nauki w szkole,
 • 20 IV 1905 r. powstaje Towarzystwo Szkoły Ludowej w Jęzorze, a jej patronem jest Tadeusz Kościuszko,
 • w 1914/15r. następuje przerwa w działalności szkoły, budynek przejmują żołnierze,
 • 30 VIII 1915 r. ponownie rozpoczyna się w szkole nauka,
 • od 15 I 1925 r. placówka zostaje zreorganizowana w pięcioklasową szkołę publiczną, patronem jest Władysław Jagiełło,
 • w roku 1927|28 przeprowadzono elektryfikację placówki,
 • 15 X 1939 r. rozpoczyna się nauka, jako przedmiot obowiązkowy zostaje wprowadzony język niemiecki,
  a wprowadzono zakaz używania polskich podręczników,
 • w 1943|44 r. szkoła liczy 7 klas jedno oddziałowych z 356 dziećmi. Nauka w szkole odbywa się z przerwami, spowodowanymi pracami przy sypaniu okopów, spisami ludności, w których biorą udział nauczyciele. W czasie wakacji całe grono pedagogiczne, z nakazu okupanta, zbiera zioła, a uzyskaną ze sprzedaży kwotę przeznacza się na potrzeby szkolne,
 • 16 I 1945 r. placówkę zajmują wojska niemieckie,
 • 19 II 1945 r. wznawia się naukę w szkole,
 • w X 1946r. zostaje założona drużyna harcerska, szkolne koło PCK, rozpoczyna działalność biblioteka szkolna,
 • w 1947|48 r. zaczyna działać sklepik szkolny, Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, koło "Przyjaciół Żołnierza", ZMP oraz SKO,
 • w 1953 r. Jęzor zostaje przyłączony do Sosnowca, a szkoła w Jęzorze włączona do sosnowieckich, jako Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły,
 • w 1958 r. rozpoczyna się budowa nowej szkoły, a w 1960 r. już nauka w nowym budynku, patronem szkoły zostaje Marcin Kasprzak,
 • 1 X 1972 r. powstaje oddział przedszkolny, który cieszy się wielkim zainteresowaniem do dnia dzisiejszego,
 • 16 XII 2004r. wraz z obchodami stulecia następuje powrót do korzeni i decyzją Rady Miasta szkoła otrzymuje imię: Króla Władysława Jagiełły.