Szkoła Podstawowa nr 21 im.Króla Władysława Jagiełły w Sosnowcu

"Tyle jesteś wart, ile możesz dać drugiemu człowiekowi". J. Korczak

Informacje dla rodziców

Poniżej zamieszczony jest harmonogram zebrań w I półroczu, godziny pracy pedagoga szkolnego, biblioteki szkolnej, kalendarz roku szkolnego, dodatkowe zajęcia oraz telefony m.in. do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Rzecznika Praw Ucznia.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBRANIA Z RODZICAMI II SEMESTR

PEDAGOG SZKOLNY

BIBLIOTEKA SZKOLNA

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

DODATKOWE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW

PODANIE - LEGITYMACJA SZKOLNA

WYKAZ TELEFONÓW

W załączonym poniżej pliku znajduje się zarządzenie Dyrektora Szkoły dotyczące używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkole.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

W załączonym poniżej pliku znajduje się dokument, zawierający procedury postępowania w różnych sytuacjach występujących na terenie szkoły.

Procedury postępowania na terenie szkoły

Poniżej znajdują się linki do stron, gdzie można znaleźć informację dotyczące edukacji:

MEN  https://men.gov.pl/ 

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH    www.kuratorium.katowice.pl

ORE  https://www.ore.edu.pl/

 IBE   www.ibe.edu.pl/

NIEBIESKA LINIA  www.niebieskalinia.pl/


Informujemy, że został uruchomiony telefon służbowy do świetlicy szkolnej.

W sprawach dotyczących świetlicy oraz obiadów w stołówce szkolnej proszę dzwonić pod numer:

506 902 223


www.reformaedukacji.men.gov.pl -strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, na której znajdują się informację dotyczące zmian w oświacie" Dobra Szkoła".

www.kuratorium.katowice.pl- strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach, na której znajdują się informację dotyczące oświaty, w tym zmian zapowiadanych przez MEN. Informacje znajdują się w zakładce - reforma edukacji.

 

OGŁOSZENIE

 

OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU ZMIENIA SIĘ NUMER KONTA, NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁATY ZA OBIADY (BANK PKO):

 

60 1020 2313 0000 3302 0579 6257

 


Z DOPISKIEM: WPŁATA ZA OBIADY/ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA/ KLASA/ ZA MIESIĄC

BARDZO PROSIMY, ABY WPŁAT ZA DANY MIESIĄC DOKONYWAĆ W TYM SAMYM MIESIĄCU(CZYLI ZA LUTY W LUTYM, A NIE W STYCZNIU)

Aktualny jadłospis oraz płatność za obiady(koszt miesięczny) zanjduje się w zakładce świetlica szkolna/ stołówka szkolna.