Szkoła Podstawowa nr 21 im.Króla Władysława Jagiełły w Sosnowcu

"Tyle jesteś wart, ile możesz dać drugiemu człowiekowi". J. Korczak

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania. Poprzez zaangażowanie w naukę, zabawę i pracę, dążymy do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, jego zainteresowań i talentów. Uczymy kreatywnego myślenia, kultury i poszanowania przyrody.

Uczniowie bez problemu będą kontynuowali naukę w szkole średniej. Języki obce będą nauczane od klasy pierwszej, a każdy uczeń zostanie w pełni przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Nasza szkoła dostrzega wartość każdego człowieka, wspomaga rodziców w pracy wychowawczej kieruje się sercem i uczy przezwyciężać trudności.

Zadbamy aby prawdziwe było hasło:  "Tyle jesteś wart, ile możesz dać drugiemu człowiekowi". J. Korczak